Stavebné povolenie – žiadosť

Stavebné povolenie – žiadosť

Dňa 18.12.2020 bola na príslušnom stavebnom úrade podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre lokalitu IBV PIVOVAR II..