Kontakt

Developerom projektu IBV PIVOVAR II.  sú obchodné spoločnosti ESKol s.r.o. a BETON PUMPY SPIŠ s.r.o. so sídlom v meste Levoča.

Predajca: Martin Augustiňák – konateľ spoločnosti Alpha Reality s.r.o so sídlom: 

Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves.

info@ibvpivovar.sk

+421 915 140 759